پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی به عنوان یک تیم سازمان یافته و راهکار محور با تکیه بر دانش، فناوری و تجربه های آموخته شده مدیریتی و اجرایی خود تلاش بر آن دارد تا خدمات حرفه ای خود را به شهروندان ایرانی ارایه کند.

این تیم از برخی متخصصان و کارشناسان شرکت های زیر تشکیل شده است:

-          شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد دانلود رزومه

-          شرکت مهندسی فرداد رایانه اسپادانا دانلود رزومه