- آقای مهندس آرش احمدی اصفهانی: 09134037004

مهارت ها: مدیریت استراتژیک، کارآفرینی، مدیریت پروژه و سیستم های اطلاعاتی

دانلود رزومه رزومه در سیویلیکا رزومه در مگ ایران

 

- آقای مهندس محمد حسین فردادوند: 09133100529

مهارت ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

- آقای دکتر محمد خان بابایی: 09122175222

مهارت ها: مدیریت استراتژیک، سیستم های اطلاعاتی، داده کاوی، تحلیل آماری

رزومه 1  رزومه 2