معرفی کتاب های تألیف و ترجمه شده (بخش 1)

معرفی کتاب های تألیف و ترجمه شده (بخش 2)

مجموعه مقالات سیستم های اطلاعاتی (هوش تجاری، برنامه ریزی منابع سازمانی، رایانش ابری، مدیریت دانش، مدیریت زنجیره ی تأمین و ...)

مجموعه مقالات کارآفرینی

مجموعه مقالات مدیریت بازاریابی

مجموعه مقالات مدیریت پروژه

مجموعه مقالات مدیریت استراتژیک (مدیریت راهبردی)

هفته نامه های مرجع کارآفرینان ایران

ترجمه مقالات متفرقه کاربردی و علمی - پژوهشی (هوش مالی، هوش هیجانی) 

بررسی و مطالعه ی نقش مدیریت ریسک در سیستم های فناوری اطلاعات

بررسی کاربرد رایانش ابری در شهر و شهرداری الکترونیکی

تحلیل نقش کارآفرینی استراتژیک و سرمایه ی اجتماعی بر مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار و عملکرد سازمانی

COBIT

بررسی تأثیر نقش رایانش ابری در تجارت الکترونیکی

مبانی و تئوری های سازمان و مدیریت (ریچارد اسکات، اچ. هال، رابینز، الوانی، ماری جو هچ، فیضی، مقیمی، رضاییان، ریچارد ال دفت، گرت مورگان، میرکمالی، ایران نژاد و ساسان گهر، شفريتز)

مدیریت بازار و بازاریابی، تحقیقات بازاریابی و مدیریت برند (فلیپ کاتلر، ونوس، ابراهیمی، کوین لین کلر، روستا، جمشید سالار، لنکستر و مسینگهام)

روش تحقیق (حافظ نیا، اوماسکاران، کرسول، احمدی، فراهانی و ...)

GMAT Official Guide 2019

The Official Guide to the TOEFL Test

504 Absolutely Essential Words

Essential Words For The TOEFL 7th edition

The PMI Guide to Business Analysis 

بازاریابی شرکتی و رفتار مصرف کننده

مدیریت رفتار سازمانی (رابینز، رضاییان، ...)

مدیریت استراتژیک (فرد آر. دیوید، هانگر، ویلن، پارساییان، اعرابی، مک لین، فروزنده دهکردی و ...)

مدیریت استراتژیک تکمیلی (فرد آر. دیوید، فروزنده دهکردی و ...)

کارآفرینی، استارت آپ و نوآوری

مدیریت فناوری اطلاعات (فتحیان، طارق خلیل و ...)

مدیریت تحول سازمانی

مدیریت تولید و عملیات