• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg

پیام مدیریت پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی:

امروزه سازمان ها بسیار پیچیده اند و باید توانایی تطابق با دگرگونی های مداوم را برای نیل به موفقیت داشته باشند. گسترش روز افزون علوم، فنون و پیچیده تر شدن شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، فناوری و زیست محیطی، مطرح شدن ایده های نو، عدم اطمینان محیطی، عدم قطعیت و تغییرات و چالش های زیاد دنیا ایجاب می کند که سازمان ها خود را به فنون و استراتژی های لازم مجهز کنند و بتوانند با تحولات سریع خود را منطبق کرده و به موقع به محرک های محیطی پاسخ داده و با کسب دانش و آگاهی گسترده به شکل پویا و زنده در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهند.

مأموریت:

طراحی و ساخت سازمان های هوشمند و کنشگری که در آن ها اهداف، استراتژی ها، نقش ها و کالاها و خدمات هر روز با به کارگیری توانمندساز فناوری های اطلاعاتی بهتر می شود.

چشم انداز:

Ø      پیشتاز در صنعت مشاوره مدیریت و صنعت فناوری اطلاعات با تولید خدمات متمایز.

Ø      سازمانی دانش محور در تولیدی اقتصادی و کیفی با عملکردی منطبق با کلاس جهانی.

ارزش های سازمانی:

Ø      شفافیت

Ø      دانش محوری

Ø      رفتار حرفه ای

Ø      یگانگی و کار تیمی

Ø      تعالی جویی

اهداف:

1- ارایه ی خدمات مشاوره و پژوهش در زمینه های فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی و صنعتی برای ارتقای سودآوری، بهبود بهره وری و رفع آسیب های سازمان ها

2- حفظ محرمیت اطلاعاتی مشتریان و ذی نفعان و پایبندی به حفظ محیط زیست به عنوان مسئولیت های اجتماعی و اخلاقی

3- اجرای پروژه های فناوری اطلاعات

۴- بهبود فرآیندها و عملیات سازمانی برای توانمند کردن و هوشمندی سازمان های مختلف با استفاده از راهکارهای هوشمند و ابزارهای IT

خدمات: 

مشاوره مدیریت استراتژیک (Strategic Management)

هدف از مشاوره مدیریت استراتژیک، کنکاش محیطی، برنامه ریزی و راهنمایی برای پیاده سازی (اجرا) و کنترل استراتژی های سطوح مختلف سازمانی، تجاری (SBU) و وظیفه ای به دلیل رفع موانع و گلوگاه های فرآیندها، روش ها، تاکتیک ها (سیاست ها) و فنون در راستای بهینه سازی تصمیمات مدیران، کاهش هزینه ها و افزایش سود سازمان های گوناگون است.

معرفی تدوین استراتژی های سطح وظیفه ای:

- مدیریت بازاریابی (Marketing Management) شامل برنامه ریزی بازاریابی، برندسازی و تبلیغات

- مدیریت پروژه (Project Management) بر اساس استاندارد PMBOK 

- مدیریت مالی (Financial Management)

- مدیریت منابع انسانی (Human Resource Management)

- سیستم های اطلاعاتی (Information Systems)

- مدیریت تولید و عملیات (Operational Management)

انجام و ارایه تحقیقات هوشمندی سازمانی (Organizational Intelligence)

Ø      هوش استراتژیک (Strategic Intelligence)

Ø      هوش رقابتی (Competitive Intelligence)

Ø      هوشمندی کسب و کار (هوش تجاری / Business Intelligence)

Ø      صنعت 4

انجام و ارایه پژوهش های فناوری اطلاعات و ارتباطات (Information Technology and Communications)

Ø      نرم افزار برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

Ø      بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار (BPR)

Ø      داده کاوی

 

اعضا:

- آقای مهندس آرش احمدی اصفهانی: 09134037004

مسئولیت ها: مدیر پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی - مشاور مدیریت استراتژیک - مشاور هوش سازمانی

دانلود رزومه رزومه در سیویلیکا رزومه در مگ ایران

 

آقای مهندس محمد حسین فردادوند: 09133100529

مسئولیت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پایگاه تخصصی هوشمندی سازمانی

 

- آقای دکتر محمد خان بابایی: 09122175222

مسئولیت ها: مشاور هوش سازمانی - مشاور فناوری اطلاعات

رزومه 1  رزومه 2